Header image alt text

Evropské základy

Zanchin budo vzniklo v Evropě. Široké veřejnosti bylo představeno v roce 1995. Jeho zakladatelem je sensei Martin Procházka. Systém vytvořil na základě svých dlouholetých zkušeností v mnoha bojových uměních a za základ si vybral japonské ju jutsu, aiki jutsu a kyusho jutsu. Díky překročení rámce těchto starých stylů vznikla nová cesta, která je svým obsahem a metodikou jedinečná. Zanchin budo je nesoutěžní disciplína, která si klade za cíl rozvíjet všestranně lidské vlastnosti a schopnosti. Hlavní vdělávací centrum pro učitele je v České republice v Liberci  kde je akademie bojových umění. Evropské centrum stojí na progresivním a komplexním přístup k výuce. Při studiu se vychází ze znalostí fyziologie, biochemie, psychologie a moderní pedagogiky. Zájemci o praxi komplexního bojového umění s japonskými kořeny, účinnými technikami a soudobým výukovým systémem nachází v zanchin budo celoživotní cestu. Abychom lépe porozuměli tomu, jak toto bojové umění vzniklo, čím se liší od ostatních cest a co od něj můžeme očekávat, zeptali jsme se na pár otázek přímo zakladatele senseie Martina Procházky.

Otázka

Jak vzniklo bojové umění zanchin budo a proč je vlastně důležité v současné době vytvářet ještě nějaký nový systém?

Martin sensei

Rozhodnutí padlo v roce 1995. V té době jsem měl za sebou zkušenosti v různých bojových uměních, která jsou dodnes velmi populární, ale nenacházel jsem v nich to, co jsem očekával. Můj učitel karate mi ukázal bojového ducha, judo mi ukázelo principy využití síly, aikido vynikající pádovou techniku, ale neviděl jsem to nikde pohromadě. Pak přišlo ju jutsu a cvičení se zbraněmi a tak jsem začal mít pocit, že jsem blíže svého cíle, nicméně nevkusné moderní úpravy nebo naopak vyhraněný tradicionalizmus mne znovu ubezpečili o tom, že musím hledat nadále. Můj cíl bych charkterizoval asi takto: účinné a staletími prověřené techniky boje, systematický výukový program, nesoutěžní zaměření, duchovní kořeny a soudobý a progresivní způsob učení. Uplynuly další roky a k mým zkušenostem přibylo kempo, aiki jutsu a muai thai, ale vnitřní uspokojení bylo vždy jen částečné z dílčích prvků jednotlivých stylů. Začal jsem hledat něco komlexnějšího. Zkusil jsem tedy ninjutsu, sambo a vale tudo. V mnoha směrech jsem si uvědomoval, že se to blíží mé představě, ale já chtěl harmonický celek. V této době dozrálo mé přesvědčení založit vlastní systém. Můj cíl jsem našel a se mnou i mnoho dalších.

Otázka

Bylo to těžké? Mají na to všichni stejný názor, že je lepší založit systém vlastní než se adaptovat na to co již existuje?

Martin sensei

Nebylo to snadné a to zejména ze začátku. Vše co je nové, revoluční je něčím podezřelé a vyžaduje zkoumání, testování a diskuzi. To je to normální. Nicméně necvičil jsem jednotlivé styly jen povrchně. Například aikido jsem studoval nepřetržitě 17 let, ju jutsu 20 let, karate a kyusho 10 let. Moji učitelé byly většinou držitelé minimálně 5. danu tak si myslím, že i informace jsem měl autentické. Dnes existuje komplexních systémů více a nikdo se nad tím už nepozastavuje např. musado (zakladatel němec), krav maga (zakladatel slovák), allkampf (zakladatel jugoslávec) atd. Zanchin budo ale na rozdíl od allkampf je výhradně nesoutěžní a při srovnání s krav maga a musado není tolik militantní. Díky tomu mne vyhledávají lidé, kteří chtějí dobré a účinné techniky, ale nechtějí do ringu ani do armády. Takových lidí je mnoho a pro ně je můj systém ideální. Učíme se také pečovat o zdraví a dělat život bohatší.

Otázka

Máš zkušenosti se zakladateli jiných systémů popřípadě s praxí v kolebce daných směrů bojových umění?

Martin sensei

Ano. Bez této zkušenosti si myslím, že je snaha o vytvoření vlastního směru zcestná.Nejdříve je třeba znát to co existuje, rozumět odlišnostem a pak teprve můžeme pomýšlet na vlastní cestu. Zacvičil jsem si ju jutsu v Japonsku, buddhismus jsem ochutnal v Indii a v Evropě jsem navštěvoval mnohé semináře velmistrů od 8 do 10 danu včetně některých soke, mistrů akupunktury, kyusho, shiatsu a meditace. Zanchin budo je syntézou těchto poznatků.

Otázka

V čem je tedy zanchin budo jedinečné?

Martin sensei

Ve spojení vynikajících technik, systematičnosti, provázanosti, v péči o zdraví, duchovnosti a inspirující filozofii. Samostatně ty jednotlivé kategorie nejsou tak jedinečné jako celek. Je to komplex, který je zahrnuje základní aspekty života.

Otázka

Čemu říkáš inspirující filozofie?

Martin sensei

Filozofie je pohled člověka na život motivující nebo matoucí. Zanchin budo učí například tomu, že o pohybový aparát je možné pečovat a stav těla tak můžeme mít do značné míry pod kontrolou. Zanchin budo učí, že tok energie člověka má určité zásady a díky tomu ji můžeme hospodárně využívat. Zanchin budo učí, že je možné se bránit i bez velké síly a že díky tomu jsou obrannyschopní i slabší jedinci. Zanchin budo učí, že vše je pod vládou karmy, tedy principu příčiny a následku a tak víme, že naše snažení nám jednou přinese ovoce. To je inspirující filozofie nemyslíte?

Bojové umění zanchin budo je bezesporu originálním projektem. Jeho kořeny tvoří prastaré asijské tradice, ale jsou doplněny o nové poznatky soudobé vědy. Kombinuje cvičení beze zbraní a se zbraněmi, teorii s praxí a také pevně stanovené nácvikové formy s kreativním projevem. Typické jsou zejména nácvikové drily a cvičení na rozvoj citu, vnímání energie a intuitivní rozhodování. Cvičení je vhodné jak pro muže tak i pro ženy, mládež i handicapované osoby.