Header image alt text

Mezinárodní organizace

Organizace pod jejíž záštitou je vyučováno bojové umění zanchin budo se jmenuje BUDOSHINKAI INTERNATIONAL a byla založena  9.9.1999 v České republice. Združuje zájemce o bojová umění a podporuje jejich činnost. Členem Budoshinkai Internationla se může stát zájemce zaplacením ročního licenčního poplatku. Zkoušky na kyu a dan, stejně tak zkoušky pro instruktory může provádět pouze držitel licence Budoshinkai International. Oficiální školou může být jen klub vedený zmocněným instruktorem uvedeným v databázy organizace. Licence umožňuje jednotlivcům využívat různých výhod, získávat slevy na pořádané akce, získávat průkazy, osvědčení a pořádat oficiální lekce pod dohledem lektorů zanchin budo. Zástupci jednotlivých zemí mají také díky licencím přehled o členské základně, udělených osvědčeních, jejich platnosti a rozvoji jednotlivých škol.

Více na www.budoshinkai.cz