Header image alt text

Proforse

PRO – program, FOR – for, SE – security. PROFORSE – bezpečnostní program. Tato část výukového systému zanchin budo je zaměřená na čistě účelovou sebeobranu, boj zblízka a s tím spojené taktiky a dovednosti určené pro civilní bezpečnostní agentury, policii, armádní složky, osobní strážce, dozorce, organizátory společenských akcí a další speciální skupiny.

Jde o jednoduchý efektivní program, jehož cílem je zajistit výcvik pověřených osob v relativně krátkém časovém období pro účely výkonu jejich práce. Program je doplňován také výcvikem kondičním, antistresovým a střeleckým. Podmnožinou celého systému jsou techniky sebeobrany určené pro výuku osob z řad široké veřejnosti formou kurzů.

Hlavní osnovu tvoří:

 • bojové aplikace
 • transportní techniky
 • poutací techniky
 • použití donucovacích prostředků
 • využití vitálních bodů
 • tréninkové drilly
 • sparing
 • boj proti skupině
 • boj na zemi
 • boj v nevýhodných podmínkách
 • boj s nožem a sebeobrana proti noži
 • boj s krátkou tyčí a sebeobrana proti tyči

PROFORSE TEST PROGRAM

1.LEVEL

3 střehy, drill proti úderům zepředu, zespoda, zboku, kop vpřed celou nohou a kolenem, kotoul přes rameno dopředu a dozadu, tlačící ruce, NHN 24 a TE 17. Test – 100,-Kč. Označení – žlutá/pruh.

2. LEVEL

5 postojů, drill proti držení za ruce, za krk a za oděv, kop zboku holení a kolenem, přímý pád vřed a vzad, tlačící ruce v pohybu, CV 22 a SI 16. Test – 100,-Kč. Označení – žlutá/pruh.

3. LEVEL

Drill proti přímému kopu, obloukovému kopu a kopu zespodu, pád na bok přímý a s kotoulem, poraz nohou,  tlačící nohy, GB 31 a LV 9. Test – 150,-Kč. Označení – oranžová/pruh.

4.LEVEL

Drill s pákami na zápěstí a prsty, kop stranou, pád přes překážku, poraz přes bok, boj v úchopu s porazy, H – 1 a ST 9.Test 150,-Kč. Označení – oranžová/pruh.

5.LEVEL

Volná obrana  proti  útokům úderem  a kopem s důrazem na úhyby a kryty, drill – páky nataženého a ohnutého lokte, základní útoky krátkou tyčí, GB 21 a SI 9. Test 200,-Kč. Označení – zelená/pruh.

6. LEVEL

Volná obrana proti útoku držením za trup, nohy a krk s důrazem na úhyby a kryty, Obrana za pomocí krátké tyče proti útočníkovi beze zbraně, základní útoky nožem. Test 200,-Kč. Označení –zelená/pruh.

7.LEVEL

Volná obrana proti jakémukoli útoku beze zbraně, obrana proti útočníkovi s nožem, který nůž přikládá na tělo jako výhružku. 8 obranných technik z boku a zezadu.Test 250,-Kč. Označení –červený/pruh.

8.LEVEL

Volná obrana nožem proti útočníkovi  ozbrojenému nožem, volná obrana tyčí proti útočníkovi s nožem. 10 technik tasení střelné zbraně, míření a pohybu v terénu. Test 250,-Kč. Označení –červený/pruh.

9. LEVEL

Volné obrany v  10 situacím v boji beze zbraně na zemi, volný boj na zemi, obrana proti útočníkovi, který míří pistolí (zpředu, zboku, zezadu). Test 300,-Kč. Označení – modrá/pruh.

10. LEVEL

Volné obrany proti 10 situacím v boji  v nevýhodných podmínkách – útočník stojí/ obránce leží. 10 techniky beze zbraně s použitím poutání a transportu útočníka. Test 400,-Kč. Označení –hnědá/pruh.

                                             INSTRUKTOŘI

INSTRUKTOR  1. LEVEL

Volná obrana s krátkou tyčí, nožem a řetězem proti útočníkovi beze zbraně.

5 modelových situací boje proti 2 neozbrojeným útočníkům , kteří  útočí současně.

Test : 1.000,-Kč. Označení – černá.

 

INSTRUKTOR 2. LEVEL

Volná obrana proti 2 neozbrojeným útočníkům .

5 modelových situací boje proti 2 ozbrojeným útočníkům s tyčí, nožem a řetězem, kteří útočí současně.

Test : 1.500,-Kč. Označení – černá.

 

INSTRUKTOR 3. LEVEL

Volná obrana proti 2 ozbrojeným útočníkům.

5 modelových situací boje proti 3 ozbrojeným útočníkům

Test : 2.000,-Kč. Označení – černá.

 

INSTRUKTOR 4. LEVEL

Volný boj proti 3 útočníkům, kteří jsou libovolně ozbrojeni  a nebo používají jakoukoli techniku beze zbraně.

Test : 2500,-Kč. Označení – černá.

 

INSTRUKTOR 5. LEVEL

Ukázka kompletního zákroku obrany, znehybnění, poutání, transportu v reálných podmínkách.

Test : 3.000,-Kč. Označení – černo/červená – pruh.