Header image alt text

Základní informace

Zanchin budo je bojové umění a patří do kategorie komplexních výukových systémů a obsahuje: údery, kopy, páky, porazy, škrcení, držení, boj s krátkou, střední a dlouhou tyčí, japonským mečem, nožem a okinawským cepem. Cvičí se jak s jedním tak více útočníky, ve stoje i na zemi. Jde o propracovaný výukový systém, jenž obsahuje kromě základních postojů a způsobů přemísťování také specifické nácvikové formy, které rozvíjejí cit pro odhad vzdálenosti a také kreativitu v propojení jednotlivých technických principů. Zanchin budo v překladu znamená: zan – hora (princip), chin – pravý (neměný), bu – bojový (válečnický), do – cesta (životní styl). Volně název překládáme: cesta studia principů, cesta pravdy. Součástí praxe je také mentální trénink, studium akupunkturních bodů, rozvíjení práce s energií a duchovní nauka. Technicky vychází zanchin budo zejména z japonského ju jutsu, aiki jutsu, ale není těmito styly svázáno a omezeno, překračuje rámec těchto starých škol.

V Japonsku se po rozpadu samurajského stavu (19. století) stalo mnoho věcí, které tradiční školy jako jsou ju jutsu a aiki ju jutsu postavilo do pozadí zájmu veřejnosti. Začaly vznikat nové koncepce výuky jako jsou judo (zakladatel Jigoro Kano) a aikido (zakladatel Morihei Uyeshiba), které z ju jutsu a aiki ju jutsu čerpají, ale rozšiřují je o novou cestu filozofie a další nácvikové metody. Zanchin budo vzniklo o 100 let později a obohatilo původní koncept o poznatky z bojových umění i z jiných částí světa. V principech není odlišné od slavných škol jako jsou například daito ryu aiki jutsu nebo kito ryu ju jutsu, ale používá nové nácvikové metody, nestaví základ na modelových situacích, bere více v úvahu soudobě ozbrojeného útočníka, rozvinulo do hloubky boj na zemi, používá jiný systém stupňů a zohledňuje znalost jiných bojových umění. Základem se stává obecná znalost různých principů, kreativita a svoboda vyjádření. Zkušební řád ctí nejznámější model kyu/dan, který vznikl v Japonsku. Udělováno je 6 žákovských stupňů, 3 stupně pro velmi pokročilé a 7 mistrovských titulů. Cvičebním úborem je gi a pro trénink v terénu běžný civilní oděv. Cvičí se také se zbraněmi. Základ tvoří hanbo(krátká tyč), jo (střední tyč), bo (dlouhá tyč), ken (meč), tanto (nůž), nunchaku (dřevěný cep). Každá z těchto zbraní má své specifické vlastnosti. Obecně vzato studují adepti dřevcové, bodné, sečné, řezné a pružné zbraně proto, aby pochopili jejich výhody a nevýhody. Ve výukovém procesu jsou všechny základy postupně rozděleny až do stupně 4.dan kde klasické zkoušky již ve většině bojových umění končí. V zanchin budo to tak není a pro zkoušky na 5+6+7.dan je vytvořen speciální program okuden mokuroku, který obsahu zejména nauky lidské energetiky a osobního rozvoje, včetně léčitelství. Při důkladném pozorování vám mohou bojové techniky zanchin budo připomínat některé velmi účinné styly bojových umění z jiných částí světa. Je to zcela oprávněné tvrzení, protože zanchin budo není vyhraněné. Jistě zde najdete prvky muai thai, vale tudo, sambo, wing chun nebo hapkido. Právě o to jde, překročit hranice stylů, zapomenout na vžitá dogmata, osvobodit se a porozumět tomu, co je jen technika a co je princip, metoda. Přesto všechno, co bylo řečeno o svobodě vyjádření, je ale zanchin budo systematické a logické. Je určeno pro inteligentní lidi, kteří rádi přemýšlí a dělají věci s rozvahou a nadšením. Bojová umění z celého světa se nyní vyučují propojeně. Vzniká mnoho nových programů, které tento fakt berou v úvahu a více či méně se prosazují mezi zájemci o bojová umění. Vzhledem k tomu, že teprve v posledních 30 letech došlo k opravdu zásadnímu prolnutí kultur na základě revolučního rozvoje dopravy a komunikace, má zanchin budo velkou šanci stát se bojovým uměním budoucnosti. Je tu vývoj a proměny, který lze jen těžko brzdit. Každý člověk je individualitou, která hledá pro sebe to, co jí vyhovuje. Zanchin budo je integrální program, který překračuje bariéry. Lidé se od sebe vzájemně učí, komunikují, hledají společná témata, přátelí se