Rozdělení je v hlavním menu podle znalostí : Budo Instruktor nebo Budo Student a nebo podle tématiky : Kyusho, Zdraví, Business, Semináře atd. Vyberte si kategorii, která vám vyhovuje jen mějte na paměti, že sekce Budo Instruktor je pouze pro osoby, které k tomu mají licenci nebo speciální povolení. Nyní si již můžete vytvořit účet a nebo se  přihlásit přidělenými hesly a bude vám nabídka k dispozici. Přeji vám radost ze sledování filmů.

Stávající se zákazník

Pokud už jste se zakázník, prosím přihlašte se:

Nový zákazník

nebo vyplňte následující údaje:

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Zaplatit s:

Zanchin Budo Martin Procházka

Registrací na těchto webových stránkách udělujete vědomě souhlas se zpracováním osobních údajů

poskytovateli služeb webu

Martinu Procházkovi
IČO: 62210009
Sídlo : Držkov 116, Držkov, PSČ 468 24
dále jen „Správce“

Souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, korespondenční adresa, emailová adresa, vaše heslo a vytvořené uživatelské jméno.

2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů.

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Martin Procházka Ičo 62210009. Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu evidence platících uživatelů vzdělávacího webu a online video kurzů.

Zpracovávám vaše jméno a příjmení, korespondenční adresu, emailová adresa, vaše heslo a vytvořené uživatelské jméno a druh předplatného. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění podmínek evidence plateb a zpřístupnění video kurzu. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu 5 let. Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a E-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Pro odebírání novinek vložte váš email.