sebeobrana a boj zblízka (Proforse)

V Zanchin Budo máme pro účel výcviku reálné sebeobrany samostatný systém, který se jmenuje Proforse (program for security). Je vytvořen na jednoduchých základech cvičení v drilech. Koncepce je taková, že se jednotlivé drily cvičí postupně a pak se spojují do systematických celků ze kterých narůstá reakční schopnost cvičence i v krátkém časovém úseku. Cvičení probíhá v civilním oblečení, v tělocvičně i venku, v různé obuvi a za různých okolností. Adepti se neustále mezi sebou střídají, nacvičuje se i ve trojicích a ve skupině.

Cílem je rozvinout schopnost reakce v maximální míře, odbourat strach a pochybnost, upevnit obranné návyky a naučit se využít jakýkoli předmět denní potřeby k obraně nebo překonání nebezpečí. Proforse program má dvě sekce a to civilní sebeobranu a výcvik pro braněbezpečnostní složky. Část necivilní obsahuje také poutací a odváděcí techniky, taktické prvky, využití donucovacích prostředků a střelných zbraní. Výcvikový program se vytváří na míru pro konkrétního zákazníka a dle přesného určeného účelu.

Pro odebírání novinek vložte váš email.