Obchodní a organizační podmínky kurzů online vzdělávání

1. Objednání vzdělávacího kurzu

Identifikační údaje poskytovatele nabízené služby : Martin Procházka, sídlo - Držkov 116, Držkov, PSČ 468 24, Ičo 622 10 009, E.mail : zanchinbudo@gmail.com , Tel +420 776 02 25 70 

Přihlášky na kurzy zajišťované poskytovatelem  Martin Procházka  jsou pouze formou on-line formuláře na webových stránkách.

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky/objednávky/formuláře vyjadřujete souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovateli - Martin  Procházka. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

2. Úhrada kurzu

Vzdělávací kurz online-video-kurz  můžete hradit :

kreditní kartou                                                                   

Daňový doklad obdržíte  E.mailem  po obdržění platby na účet poskytovatele.                        

Cena je pro české klienty uvedena v Korunách, pro ostatní v Eurech, je vedena včetně 21% DPH a  obsahuje přístup k online-video-kurzu dané kategorie a na jasně určenou dobu.  Po ukončení doby platnosti online služby se automaticky její funkce deaktivuje.                                                                                                                                                        

3. Storno podmínky kurzu, reklamace

Pokud  vyplníte formulář a budete zaregistrování  a nezaplatíte  poplatek nebude  po vás  nárokováno jeho plnění. Pokud vyplníte formulář a realizujete  platbu  vzniká poskytovateli nárok na odměnu. Pokud by došlo k poruše nebo deaktivaci  informujte poskytovatele prostřednictvím E.mailu a na základě diagnostiky budete v nejkratší možné době informování o dalších krocích nápravy. Pokud nebudete se službou spokojeni a rozhodnete se o její ukončení do 14 dnů máte za zákona nárok na vrácení poplatku bez udání důvodu. Reklamace a poruchy směřujte na zanchinbudo@gmail.com nebo +420 776 02 25 70.                                                                                                                                                                                       

4. Rozsah služeb kurzu

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu času úpravovat obsah video-online-kurzu  v jednotlivých  sekcích  dle aktuálních  podmínek a postupného růstuMartinu Procházkovi

IČO: 62210009

Sídlo : Držkov 116, Držkov, PSČ 468 24

dále jen „Správce“ . Současně se poskytovatel zavazuje  k tomu, že vždy půjde jen o rozšíření nebo zkvalitnění služeb nikoli o zmenšení rozsahu a kvality.   

5. Realizace vzdělávacího kurz             

Aktivací služby  video-online-kurzu  je  vyplněním formuláře a realizací  platby kurzovného a její reálné připsání na účet poskytovatele. Následně je prostřednictvím  poskytnutých přihlašovacích údajů  umožněn přístup  zájemci  ke  zvolenému kurzu.  Volba náhledu a  přístupu  (telefon, tablet, pevné PC atd) je zcela  v režii a  svobodné vůli zájemce a je mu poskytnuta  po celou dobu zvoleného kurzu . Poskytovatel neodpovídá za kvalitu  internetového spojení  ani  stav a  úroveň  zařízení, kterým zájemce pro účel  vzdělávání používá.                         

6. Obsah kurzu a bezpečnost

Informace obsažené v online-video-kurzech jsou určeny pro zájemce o danou problematiku a jejich studium a realizace je doporučována současně v konzultaci s kvalifikovaným lektorem a za konzultace s lékařem, který zná stav a možnosti zájemce. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za nekvalifikované použití informací, technik a cviků a to včetně veškerých zdravotních rizik a psychického stavu zájemce. Jakékoli online kurzy poskytovatele nenahrazují skutečné vzdělávání zájemce formou osobních setkání s kvalifikovaným odborníkem.

7. Autorská práva

Veškeré informace obsažené v online-video-kurzech podléhají autorským právům poskytovatele a proto je zájemce může použít výhradně jen pro svůj vlastní rozvoj. Jakákoli část kurzů nesmí být zpřístupněna osobám, které nemají platné kurzovné a to včetně online přenosu záznamu, kopírování nebo veřejné produkce apod. Kurz nenahrazuje kvalifikační školení a jeho realizací nevzniká automaticky zájemci nárok na certifikaci nebo oprávnění k výuce.

 

 

Pro odebírání novinek vložte váš email.