Zanchin Budo

V obecné rovině je Zanchin Budo komplexní systém výuky bojového umění. Historicky vychází z tradičních japonských bojových umění jakými jsou : Ju jutsu, Aiki jutsu a Kobu jutsu, ale je obohacen i o metody z bojových stylů z jiných koutů světa. Je to moderní systém, jehož metodika je opřena o vědecké poznatky o fungování lidského těla. Vyučován je oficiálně od roku 1995 a jeho zakladatelem je Martin Procházka. Program obsahuje techniky úderů, kopů, porazů, pák, škrcení, držení a také výcvik se zbraněmi a speciální mistrovský program zaměřený na techniky osobního rozvoje, vitálních bodů a technik jemného vlivu. Programově je systém určen pro všechny zájemce o bojová umění, ale účelově je rozdělen do tří sekcí : komplexní program, sebeobraný program a speciální program. Komplexní cesta má dvě části a to beze zbraně a se zbraněmi. Hlavní idea obsažená v názvu – „cesta bojovníka a znalce principů“ (Zanchin Budo) se opírá o myšlenku sjednocení všech základních kořenů bojových umění do jednotného systému. Pro srozumitelnost byl sestaven program drilů , které srozumitelně vysvětlují obecné koncepce a principy v neutrálních nácvikových formách. Každému cvičenci se tak naskýtá reálná příležitost pochopit podstatu bojových umění a jednotlivé metody pak individuálně využít ve vlastních pojetí. Celý systém je obsažen ve zkušebním řádu, který má 7 žákovských stupňů, 4 pokročilé stupně a 6 mistrovských. Lidé společně studují, poskytují si zpětné vazby, přátelí se a získávají nadčasové poznatky, které pak mohou individuálně uplatnit na své cestě. Zajímavé, co myslíte? Vítám vás na cestě válečníka.

Pro odebírání novinek vložte váš email.