Cvičení ve studijních skupinách

Studijní skupinou rozumějme komunitu lidí s podobným zájmem, kteří se setkávají na pravidelných setkáních a cvičí. Není automaticky nutné pod tímto názvam vidět klub, jehož vedoucím je kvalifikovaný instruktor. Ve městech, kde je cvičení Zanchin Budo zatím v počátcích, je třeba vycházet z podmínek, které jsou dostupné. Studijní skupinu každopádně zastupuje SGL (study group leader) tedy člověk, který aktivity podchycuje minimálně organizačně. Pokud se uvedená osoba cílevědomě vzdělává, stane se časem i instruktorem a nebo najde mezi svými kolegy někoho, kdo se tohoto postu ujme. Podstatné je vytvořit podmínky růstu a tak je třeba organizovat lekce pravidelně, učit se jeden od druhého a jezdit na vzdělávací semináře. Pokud se studijní skupina nachází v malém městě je možné také zorganizovat jednodenní klubový seminář. Pokud se skupina nachází ve velkém městě, tak se nabízí možnost pořádat pravidelný dvoudenní regionální seminář a skupiny z okolí z toho mohou těžit. Jste-li tedy zájemce z řad široké veřejnosti, který touží po tom pravidelně cvičit Zanchin Budo ve vašem městě nebo blízkém okolí napište nám a dostanete informaci o tom, kde studijní skupiny jsou a kde nikoli. Máte-li zájem udělat přednášku, ukázku nebo seminář napište a budeme společně hledat nejvhodnější řešení.

Pro odebírání novinek vložte váš email.